ENDELIG HOS DEG SELV!

Kvalitetsinvestering med høy avkastning

Funksjonalitet, komfort eller besparelse? Hos oss trenger du ikke velge!

Enetasjes hus i Super8-serien er gjennomtenkte prosjekter der du ikke trenger gå på akkord. Den effektive arealutnyttelsen sikrer funksjonell planløsning og dermed brukskvalitet. Hver husmodell kan bli tilpasset dine behov for å gi høyeste bokvalitet til deg og din familie.

Ekstra areal Du kan innrede loftet slik du har lyst til og øke bygningens bruksareal. Med bare litt forberedelse og godt gjennomtenkt innredning kan du øke verdien på huset betydelig uten store utgifter. Vi gir gjerne råd om hvordan du kan oppnå det!

Våre Hus

Uwagi