OM OSS

Vi har vært på markedet siden 2004. I denne perioden har vi gjennomført over 150 prosjekter i Vest- og Sør-Norge.

Dette har gitt oss erfaring som nå kan vi tilby deg ved gjennomføring av prosjektet ditt. Denne erfaringen lar oss finne gode og funksjonelle løsninger som vi effektivt implementerer i bedriften vår.

Vi har 8 ansatte som gjennomfører og betjener løpende prosjekter.

Arbeider knyttet til rørlegging og elektriske installasjoner utføres av lokale bedrifter vi samarbeider med.

For tiden jobber vi mest aktivt i Hordaland fylke. Vi tar også oppdrag i andre deler av Norge, men hovedområdet for virksomheten vår er det området vi bor i. Vi mener at på denne måten er vi i stand til å gi våre kunder best service. Ved behov er vi i nærheten.

Her kan du lese om oss i lokalpresse.

Fjord og Fjellbygg har:

Kvalitetssystem tilpasset godkjenningsområder, Organisasjonsplan, Identifikasjon av myndighetskrav, Avviksbehandling, Dokumentstyring, Kunnskap om lover og forskrifter, Tillegskrav for hver enkelt funksjon, Oppdatert IK – HMS (Arbeidsmiljøloven)


+47 911 24 980

LÆGREIDSVEGEN 2

5783 Eidfjord


post@ffbygg.no

Uwagi